เกี่ยวกับเรา

Projectreality หรือ เว็บไซต์สำหรับการ Review และแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับ IT ทั้งในด้านโปรแกรม อุปกรณ์การใช้งาน รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งหลายที่น่าสนใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำสิ่งที่น่าสนใจและนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย รวมถึงยังคาดหวังให้คนที่รักไอทีมาแสดงความคิดเห็น พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างสนุกสนาน …

เราจะพยายามอัพเดท Review อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานอย่างไม่รู้จบ